Spotkanie w sprawie środków dla OSP

2018-02-22
W Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się dzisiaj zorganizowane przez burmistrza Marcina Piszczka spotkanie w sprawie możliwości pozyskania przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych środków na wyposażenie w profesjonalny sprzęt przeciwpożarowy

W Centrum Kultury w Jędrzejowie odbyło się dzisiaj zorganizowane przez burmistrza Marcina Piszczka spotkanie w sprawie możliwości pozyskania przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych środków na wyposażenie w profesjonalny sprzęt przeciwpożarowy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek OSP, burmistrzowie i wójtowie gmin wchodzących w skład powiatu jędrzejowskiego oraz wicestarosta Janusz Grabek.

Województwo świętokrzyskie jest trzecim w Polsce, do których skierowano pomoc dla jednostek OSP. Środki w wysokości 5 mln złotych pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości.

Założenia programu, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie przedstawił zebranym Mariusz Gosek, ekspert ds. weryfikacji wniosków powołany przez Ministra Sprawiedliwości. 

 

wstecz