Mamy środki na odnawialne źródła energii!

2018-02-28
Projekt Gminy Jędrzejów na odnawialne źródła energii został najwyżej oceniony spośród wszystkich projektów złożonych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Gminy Jędrzejów na odnawialne źródła energii został najwyżej oceniony spośród wszystkich projektów złożonych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego! Dofinansowanie w wysokości 3 mln złotych będzie przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych, paneli słonecznych oraz powietrznych pomp ciepła. Liczba planowanych do wybudowania jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE wynosi 351 sztuk, a jednostek wytwarzania energii elektrycznej 258 sztuk. 
Wartość całkowita projektu została oszacowana na kwotę 9 841 575,32 złotych brutto, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi 2 999 615,54 złotych. Pozostała kwota stanowić będzie wkład własny odbiorców tj. 6 841 959,78 złotych.

wstecz