Remont kolejnych ulic.

2018-06-13
„Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”

Dzisiaj Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek podpisał dwie umowy z Zakładem Robót Drogowych DUKT Sp. Z o.o. z siedzibą w Nowinach oraz Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach na realizację zadania pod nazwą „Przebudowy dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.

 

Zakres robót wykonywanych przez Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. Z o.o. obejmuję przebudowę drogi gminnej Piaski-Kopaniny od km 0+055 do km 0+592. 
Wartość robót brutto – 102 487,39 zł
Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy) – do dnia 03.09.2018 r.

 

Zakres robót wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla obejmuję:
- Przebudowę drogi gminnej ul. Wilanowskiej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+518
- Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w Jędrzejowie od km 0+000 do km 0+264
Wartość robót brutto – 610 771,26 zł
Termin zakończenia zadania (odbiór końcowy) – do dnia 03.09.2018 r.

 

wstecz