Umowa na dofinansowanie terenów inwestycyjnych podpisana!

2018-08-08
Dzisiaj Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa

Dzisiaj Burmistrz Miasta Jędrzejowa Marcin Piszczek podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem na dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”. W uroczystości uczestniczyły również panie: Maria Barańska – przewodnicząca jędrzejowskiej rady miejskiej, Bogusława Wypych – radna sejmiku wojewódzkiego oraz Marta Pędzik – Prawda – naczelnik Wydziału Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury jędrzejowskiego magistratu. 
Celem projektu jest budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia wykonany zostanie układ komunikacyjny zapewniający dojazd z ulicy Partyzantów do obiektów, w których swoją działalność prowadzić będą przedsiębiorcy.
Wybudowane zostaną ulice w kierunku północnym i północno-zachodnim o łącznej długości 850 m, które zapewnią dojazd do terenów, na których lokowane będą nowe przedsiębiorstwa, głównie działające w ramach Jędrzejowskiej Podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej. Projektowane ulice będą posiadać jezdnie o szerokości 7,0 m oraz chodniki dla pieszych o szerokości 2,0 m z pasem zieleni o szerokości 2,0 m.
W ramach projektu zostaną wykonane: oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa
Całkowita wartość projektu: 4 282 901,75 zł.
Uzyskana kwota dofinansowania: 2 574 378,17 zł.

 

wstecz