Absolutorium dla burmistrza

2019-07-01
Marcin Piszczek burmistrz Jędrzejowa już po raz dziewiąty uzyskał wotum zaufania i absolutorium od radnych, zasiadających w Radzie Miasta. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie przyjęła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta.

wstecz