Ogłoszenie

2020-02-25
otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych Gminy Jędrzejów w roku 2020 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
dowiedz się więcej

Ogłoszenie

2020-02-25
o naborze kandydatów do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Jędrzejów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2020
dowiedz się więcej

Spotkanie konsultacyjne

2020-02-13
Dla mieszkańców powiatu Jędrzejowskiego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskiwaniem środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
dowiedz się więcej

Ogłoszenie

2020-02-04
Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
dowiedz się więcej

Konkurs ofert 2020 - kultura

2020-01-29
Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2020 projektów w zakresie kultury
dowiedz się więcej