XV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie - 8 października 2019r.

2019-10-07
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1571, 1696) Burmistrz Miasta Jędrzejowa wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym
dowiedz się więcej

„Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”

2019-09-02
Gmina Jędrzejów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno – sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków”
dowiedz się więcej

Susza - wnioski o szacowanie szkód

2019-08-02
Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie nie później niż do 09 sierpnia 2019 r.
dowiedz się więcej

Obwieszczenie

2019-07-24
Okręgowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach w okręgu wyborczym Nr 9 w Jędrzejowie do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej oraz miejscu przeprowadzenia wyborów.
dowiedz się więcej

Szanowni mieszkańcy

2019-07-24
W związku z wystąpieniem suszy, która miała miejsce w terminie od dnia 21 maja do 20 lipca br. i wyrządzonych szkodach w uprawach kukurydzy informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych.
dowiedz się więcej