Rozstrzygnięcie konkursu ofert - sport 2019

2019-03-01
Burmistrz Miasta Jedrzejowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta Jedrzejowa rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu zleconych przez Gminę Jędrzejów  organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego i przyznał dotacje:

 1. Klub Sportowy „Naprzód” Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 265 000 zł;
 2. Ludowy Klub Sportowy „Piaskowianka” Piaski – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 133 000 zł;
 3. Ludowy Zespół Sportowy „Zryw” Skroniów – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej” - 70 000 zł
 4. Klub Sportowy „Elmar” – zadanie pod nazwą „Popularyzacja piłki nożnej halowej i wspieranie młodych talentów” -  10 000 zł
 5. Młodzieżowy Klub Sportowy „Football Academy” – zadanie pod nazwą „Podniesienie szkolenia w piłce nożnej dzieci w wieku 4-14 lat” - 8 000 zł
 6. Liga Obrony Kraju – Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie strzelectwa sportowego”– 6 500 zł.
 7. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Kielecka, Hufiec Jędrzejów – zadanie pod nazwą „Aktywnie i zdrowo spędzamy wolny czas” – 5 000 zł.
 8. Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie – zadanie pod nazwą „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych” – 8500 zł.
 9. UMKS „Nadir” – zadanie pod nazwą „Szkolenie i uczestnictwo w rywalizacji sportowej sekcji lekkiej atletyki (PZLA) i strzeleckiej (PZSS) UMKS Nadir” – na zawody strzeleckie, zajęcia biegowe oraz organizację V Biegu Lisów – 15 000 zł.
 10. Jędrzejowski Klub Bokserski – zadanie pod nazwą „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe” - na szkolenie zawodników oraz organizację imprez bokserskich – 4 000 zł
 11. Klub Sportowy Jędrzejowski Klub Kolarski - na zadanie pod nazwą „Popularyzacja kolarstwa” – 5 000 zł.
wstecz