Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

2019-03-26
oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych gminy Jędrzejów w roku 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
wstecz