Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

2019-06-14
Odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019 roku.

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019 roku.

 

W skład Okręgowej Komicji Wyborczej zostali powołani:

 

Anna Chabior zam. Sudół

Mariola Kowalska zam. Łysaków Pod Lasem

Michał Król zam. Chorzewa

Dorota Kralewska zam. Łysaków Drugi

Andrzej Pazyra zam. Jasionna

Koordynator ds. wyborów – Jolanta Pazera – Inspektor Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Jędrzejowie.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków rad powiatowych wraz z załącznikami należy dostarczyć do Okręgowej Komisji Wyborczej ( siedziba Urzędu Miejskiego ul. 11 Listopada 33a pok. nr 38) najpóźniej do 5 lipca 2019 roku.

 

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu wyborczym będzie udostępniony w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w dniach 8-12 lipca 2019 roku.

 

wstecz