Szanowni mieszkańcy

2019-07-24
W związku z wystąpieniem suszy, która miała miejsce w terminie od dnia 21 maja do 20 lipca br. i wyrządzonych szkodach w uprawach kukurydzy informujemy, że poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych.
Druki wniosków o oszacowanie szkód dostępne są do pobrania w pokoju nr 38 Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie oraz na stronie internetowej.
 
Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miasta w Jędrzejowie do dnia 7 sierpnia 2019 r. 
 
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Do wniosku należy dołączyć: 
  1. Kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
  2. Kopie zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).
 
Szczegółowe informacje dostępne są w pokoju nr 38 tutejszego Urzędu oraz pod numerem telefonu 041 386 1010 w. 146
wstecz